Refill

Refillgudstjenester er samlinger for ungdom og voksne på kveldstid i kirken. Her er det mye lovsang, dyptgående undervisning og nattverd. Etterpå er det enkel servering i kirkens aula. Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Vårens refillgudstjenester er søndag 19. februar klokken 20.00, søndag 2. april klokken 20.00 og pinserefill for hele familien 5. juni klokken 17.00.