TID FOR ÅPNING AV PÅMELDING

 

Påmeldingen for konfirmasjon i 2018 (undervisningen pågår i skoleåret 2017/2018) åpner fredag 12.05. kl. 06.30. Fra da av vil dere kunne melde på konfirmanten og komme med ønske om konfirmantgudstjeneste.

 

Det kan være lurt å ha følgende informasjon tilgjengelig:

- I hvilken kirke ble konfirmanten døpt

- Dåpsdato

- Konfirmantens telefonnummer og epost

- Hvilken aktivitetsgruppe konfirmanten ønsker å delta i