Presentasjon av misjonsprosjekt "stefanusbarna"

Gjennom mange år har kristne egyptiske familier strømmet til Kairo med en drøm om en ny start. De siste årene har Egypt vært preget av revolusjoner og ustabilitet, og dette har også gått hardt utover livsvilkårene til fattige kristne familier sør i Egypt. Men uten utdannelse ender drømmen brått i møte med Kairos slumområder. Mange familier finner ut at eneste måte å tjene penger på, er å samle inn søppel for å kildesortere den, før de selger søppelet videre. Profitten er svært beskjeden, men de helseskadelige følgene av et liv i og av søppel er mange.

Et liv i slummen byr på åpenbare utfordringer: mangel på hygiene, utdannelse, muligheter. Håpløsheten fører også dypere nød med seg, og rusmisbruk, vold og overgrep forsterker og sementerer fattigdommen. Mange familier mister også sin kristne tro og identitet, og mister sin tilhørighet til ett av verdens eldste kirkesamfunn, den koptisk-ortodokse kirke.

Over de siste 25 årene har organisasjonen Stefanusbarna vokst jevnt, og over 1700 ansatte og frivillige medarbeidere har i dag sluttet seg til den samme visjonen.

Stefanusbarna har forpliktet seg til et langsiktig nærvær i slummen. – Vi må være nær disse familiene og barna deres for selv å kjenne deres smerte og se deres sammensatte behov, både fysiske og åndelige, sier Mamma Maggie som startet arbeidet blant Stefanusbarna. Gjennom barnehagearbeidet får barna både trosopplæring og en god forberedelse til skolestarten. Veien ut av slummen går via ny selvtillit og utdanning. Andre viktige satsningsområder er oppfølging av familiene hjemme, yrkesutdanning, grunnskole, legehjelp, matutdeling til de aller fattigste, barnehjem og mødreundervisning. Til sammen når arbeidet ut til over 25.000 familier i hele Egypt.

Stefanusbarna arrangerer også hyppige barne- og ungdomsleire. Her får hver deltaker et livsviktig pusterom, og får mye tid med kompetente voksne som hjelper med bearbeidelse av traumer som mange bærer på. Flere hundre barn står sammen og synger av full hals: Alt makter vi i han som gjør oss sterke! Og her ligger den store hemmelighetene til Stefanusbarna. De tør å ta Gud på alvor, midt i et hav av fattigdom i alle sine nedverdigende former. De lever og arbeider med en klar forventning til Gud – at han handler her og nå.