Oppstart høsten 2017

Koret starter opp torsdag 07.09. kl. 17.00. Velkommen da!

Bogafjell barnegospel

 
Bogafjell barnegospel er for 1.-4. klasse. Vi øver på torsdager kl. 17.00-18.00 og opptrer på gudstjenester i Bogafjell menighet.

 

Alle som skal begynne i første klasse kan starte i koret etter påske samme år som de starter på skolen. 

 

Kontaktpersoner: 

Tone Birgitte Meltveit     (92259359)
Frode Skårland (48997102)

 

 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten for 2017 er 200 kroner for et helt år. Ett semester alene koster 150 kroner.

Medlemskontingenten betales HER.

Semesterprogram

Danseseminar 23. og 24. september