BOG-GJENGEN

for barn 0 år – 8. klasse

     

 


 • BOG-gjengen er barnearbeidet knyttet til gudstjenester i Bogafjell kirke
 • I BOG-gjengen har vi fire aldersinndelte grupper med aktiviteter tilrettelagt for hver gruppe
 • Barna registreres ved infodisken før hver gudstjeneste. De får eget BOG-kort for hvert semester og får klistermerke som hører til dagens tema
 • Etter barneforkynnelsen i første del av gudstjenesten går barna til aldersinndelte grupper
 • Voksne ledere følger barna og leder samlingene
 • Administreres av frivillige sammen med barnediakon og ungdomsprest
 • Kontaktpersoner: Evind Kråvik (eivind.kraavik@sandnes.kirken.no, 48955775) og Frode Skårland (frode.skarland@sandnes.kirken.no, 48997102)

   

  Mål:

  Bevare barna i troen på Jesus og som en del av menighets-felleskapet. Dette ønsker vi å være med på å gjøre ved at::

 • Barna får oppleve seg som verdifulle og fullverdige medlemmer i menigheten
 • Barna får en erfaring av tro og fellesskap som kan gjøre barna til naturlige vitner om Jesus i hverdagen
 • Barna får oppleve fellesskap, og får utvikle gode vennskap i et trygt miljø

 

Oransje (0-2 år):

Lek i oransje rommet

 

Grønn (3-5 år):

Gøyale aktiviteter, verksted og sprell

 

Blå (1.-4.kl.):

Gøyale aktiviteter og sport

 

Hvit (5.-8. kl.):

Leker, oppgaver, kanskje noe å bite i